Matkailualan perustutkinto, Matkailupalvelujen tuottaja

Matkailupalvelujen osaamisala

HAKEMINEN

 • Katso hakuajat www.kktavastia.fi/ammattiopisto-tavastia/hakijalle

LISÄTIEDOT

 • Koulutuspäällikkö Tuovi Korkeakoski
  puh. 040 825 1775, tuovi.korkeakoski@kktavastia.fi
 • Opinto-ohjaaja Mika Heinonen
  puh. 050 440 0484, mika.heinonen@kktavastia.fi

KOHDERYHMÄ
Koulutus on tarkoitettu matkailualan ammateista ja asiakaspalvelutyöstä kiinnostuneille peruskoulun suorittaneille henkilöille.

TUTKINNON TAVOITE
Tutkinnon suorittanut matkailupalvelujen tuottaja osaa toimia matkailupalvelujen tuotteistamiseen ja toteuttamiseen liittyvissä ohjelma- ja asiakaspalvelutehtävissä. Hän osaa suunnitella, markkinoida, myydä ja toteuttaa ohjelmapalveluja. Tutkinnon suorittanut osaa hoitaa ja huoltaa myös palveluissa tarvittavia eläimiä, välineitä, varusteita ja toimintaympäristöä.

Tutkinnon suorittanut osaa toimia yhteiskuntavastuullisesti, hän palvelee suomalaisia ja ulkomaisia asiakkaita asiakaslähtöisesti ja hyödyntää hyviä vuorovaikutustaitoja, kielitaitoa ja kulttuurien tuntemusta. Hän osaa toimia myynti- ja asiakaspalveluhenkisesti, laatutietoisesti, kannattavasti ja tuloksellisesti, vastuullisesti ja kestävän toimintatavan mukaisesti.  Tutkinnon suorittanut voi työllistyä esimerkiksi matkailukeskusten ja matkailualueiden yrityksiin tai organisaatioihin, ohjelmapalveluyrityksiin, hotelleihin ja maatilamatkailuyrityksiin.

TUTKINNON SUORITTAMINEN
Tutkintokoulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena. Opiskelupäivät määräytyvät henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti. Tutkinto voidaan suorittaa myös osoittamalla osaaminen suoraan näytöissä.

TUTKINNON SISÄLTÖ

Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp

 • Pakolliset tutkinnon osat
  Matkailualan asiakaspalvelu, 30 osp
  Matkailupalvelujen toteuttaminen, 40 osp
 • Valinnaiset tutkinnon osat
  Matkailupalvelujen tuotteistaminen, 30 osp
  Matkailupalvelujen markkinointiviestintä, 20 osp
  Retki- ja luontoruokailupalvelut, 15 osp
  Opastuspalvelut, 20 osp
  Majoituspalvelut, 15 osp
  Kokouspalvelut, 15 osp
  Ravintolan asiakaspalvelu ja myynti, 25 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 6 osp
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen, 9 osp
 • Yhteisten tutkinnon osien valinnaiset osaamistavoitteet, 9 ops

Opiskelija voi valita yksilöllisesti henkilökohtaisen osaamisen kehittymissuunnitelman mukaisesti myös muita valinnaisia tutkinnon osia tai tutkinnon osan toisesta ammatillisesta perus- tai ammattitutkinnosta.

TUTKINTOKOULUTUS
Tutkintokoulutuksen kesto määräytyy henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti. Suunniteltu kesto on keskimäärin 2,5 – 3 vuotta.

KUSTANNUKSET
Koulutus on opiskelijalle maksuton. Opiskelijalle tulee kustannuksia työasuista, oppikirjoista ja opintomatkoista.

KOULUTUSPAIKKA
Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 25, I-rakennus, Hämeenlinna

Tulosta
© 2020 Koulutuskuntayhtymä Tavastia