IT-palvelut

Hattelmalantie 6 (G-rakennus) 1 krs.

  • IT-palveluiden yhteinen puhelinnumero on 03 6581 700  (emme vaihda salasanaa puhelimitse).
  • Vikatilanteissa pyydämme tekemään vikailmoituksen.

IT-palvelut palvelevat erilaisissa tietotekniikkaan liittyvissä asioissa kuten, laitteiden ja tietojärjestelmien toimivuudessa sekä neuvomme ongelmatilanteissa. Aloittaessaan opiskelun opiskelija saa henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen, jolla hän pääsee kirjautumaan Koulutuskuntayhtymä Tavastian tietokoneille ja eri järjestelmiin. Tavastian IT-ohjeet löytyvät Opiskelija Pertistä.

KÄYTÄNNÖN OHJEITA

Salasanan vaihtaminen
Mikäli salasana on vanhentumassa voi sen vaihtaa joko koulun koneella CTRL+ALT+DEL tai koulun ulkopuolella kirjautumalla Moodleen tai täältä. Unohtuneen tai vanhentuneen salasanan voi vaihtaa www-sivujen alareunan linkistä. Tämä edellyttää että tiedot salasanan palauttamiseksi on aiemmin annettu. Mikäli nämä eivät onnistu, niin tulee henkilökohtaisesti hakea uusi salasana opintotoimistoista,  IT-palveluista tai pyytää opettajalta. Salasanaa hakiessa tulee todistaa henkilöllisyys, esim. opiskelijakortilla

Sähköposti
Opiskelija saa automaattisesti sähköpostin, joka on muotoa käyttäjätunnus@live.kktavastia.fi. Sähköposti on osa Office 365 -pilvipalvelua.

Moodle
Tavastian verkko-oppimisalustana käytetään mm. Moodlea. Moodle toimii osana lähiopetuksen tukena sekä tarjoaa joitakin verkkokursseja. Moodleen viedään opiskelun materiaaleja, tehtäviä sekä niiden palautuksia.

Tallennustila
Opiskelijalle on OneDrive for Business (Office 365-pilvipalvelu) rajattomasti tallennustilaa. OneDrive on helppo tapa jakaa tiedostoja muille käyttäjille.

Langaton verkko
Opiskelijoilla  on mahdollisuus käyttää omia laitteitaan Tavastian rakennuksissa, jolloin he voivat käyttää langatonta verkkoa Tavastia-Open

Ohjelmistot
Opiskelijat voivat hankkia ohjelmia opiskelijahintaan. Office 365-pilvipalvelun kautta opiskelija saa käyttöönsä opiskelujensa ajaksi Office-paketin maksutta. Lisätietoa ohjelmistoista löytyy Opiskelija Pertistä.

IT-ohjeita
Sähköposti ja OneDrive (Office 365)
Moodle
Vikailmoitus (ei koulun ulkopuolelta)
Käyttösäännöt

Muita linkkejä
Bridgit
TypingMaster Online
Opinaika
DreamSpark

TVT ja mobiililaitteet oppimisen tukena

Netiketti

Kirjojen ja monisteiden sijaan opetuksessa käytetään yhä enemmän verkossa olevaa materiaalia. Yleisen tiedon, aikataulujen ja ohjeistusten lisäksi verkossa on monimediaista teoria-aineistoa
sekä tehtäväkokonaisuuksia. Opiskelijat tekevät muistiinpanoja ja opettajan ohjaamia tehtäviä blogiinsa tai muuhun alalla sovittuun verkkoympäristöön ja oppivat syvällisemmin kuin pelkästään työtä tekemällä. Mobiililaitteilla saa nopeasti kuvia ja videoita. Niiden avulla voi jäsentää työprosessien vaiheita ja tehdä muistiinpanoja esim. työvälineiden nimistä ja työssä käytettävistä materiaaleista. Opettajat pääsevät näkemään ja ohjaamaan taitojen kehittymistä niin oppilaitoksessa kuin työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa verkkoon syntyvän portfolion avulla. Työn taustalla olevan teorian liittäminen käytännön työhön sekä taito soveltaa osaamistaan on tärkeä osa tulevan ammattilaisen taitoja. Opiskelijat oppivat myös lukemalla ja kommentoimalla toistensa töitä.

Digitaalinen portfolio tehdyistä töistä auttaa usein myös työpaikan hankkimisessa. Opiskelijaryhmä käy ohjattua verkkokeskustelua esim. Facebookissa tai WhatsAppissa ja oppii samalla toisiltaan. Myös tiedottaminen on nopeaa some-kanavissa. Samalla opitaan toimimaan asiallisesti verkkokeskustelussa. Työpaikalla tai ulkomailla tapahtuvan oppimisen aikana opiskelija voi olla yhteydessä opettajaan myös videopuhelun välityksellä. Opiskelija voi esim. näyttää työvaiheitaan tai pulmatilannetta opettajalle videoyhteyden välityksellä ja saada reaaliaikaista ohjausta. Opettaja saattaa käydä työssäoppimispaikalla aiempaa harvemmin, mutta ohjata tiiviimmin työssäoppimista.

Tulosta
© 2019 Koulutuskuntayhtymä Tavastia