Maahanmuuttajaopiskelijana ammattiopistossa

Yleensä maahanmuuttajat opiskelevat yhdessä suomea äidinkielenään puhuvien kanssa. Tavoite on, että opintojen aikana opiskelija kotoutuu, oppii suomea ja tutustuu suomea äidinkielenä puhuviin opiskelukavereihin. Opetuskieli Ammattiopisto Tavastiassa on suomi.

Kun kielitaito ei ole vielä kovin hyvä, on hyvä opiskella maahanmuuttajien omissa ryhmissä. Silloin opettaja voi paremmin opettaa ja auttaa kielitaidon vahvistumisessa.
Ammattiopisto Tavastiassa on omia koulutusryhmiä maahanmuuttajille

Aikuisten maahanmuuttajien perusopetus

Aikuisten maahanmuuttajien perusopetus on tarkoitettu yli 17-vuotiaille, jotka eivät ole enää oppivelvollisia ja joiden tavoite on suorittaa suomalainen peruskoulu lue lisää…

VALMA-koulutus

VALMA-koulutus on tarkoitettu opiskelijoille, jotka haluavat lisätietoa opiskelumahdollisuuksista lue lisää…

Ammatillinen koulutus

Ammatillisen koulutuksen aikana maahanmuuttaja voi saada monenlaista apua ja tukea. Ammattiin opiskellaan koulussa ja paljon myös työpaikalla. Opiskelijan täytyy työskennellä myös itsenäisesti. Jos opiskelijalla on työpaikka, voi tutkinnon opiskella työn ohessa oppisopimuksella. Ammatilliseen koulutukseen voi hakea keväällä yhteishaussa tai ympäri vuoden. Osa koulutuksesta on työvoimakoulutusta, johon voi hakea TE-toimiston kautta.

Hakeminen ja Ohjauspiste

Ammatilliseen koulutukseen voi hakea monella tavalla. Ohjauspisteessä saa apua ja neuvoja, jos haluaa hakea opiskelemaan. Ohjauspiste on auki joka päivä ma-pe klo 9.30-13 ja 13.30-14.30. Ohjauspisteessä voi tehdä koulutushakemuksen yhdessä opinto-ohjaajan kanssa. Ammatilliseen koulutukseen voi hakea suomalaisella peruskoulutodistuksella tai ilman sitä, jos on vastaavat valmiudet, ohjeita hakijalle.

Opintojen aikana voi tulla ohjauspisteeseen, jos haluaa ohjausta opinnoissa tai työn hakemisessa. Jos ei ole aiempaa ammatillista koulutusta, on hyvä hakea ammatillisiin perustutkintoihin. Jos on aiempi koulutus ja/tai työkokemusta, voi hakea ammatti- tai erikoisammattitutkintoon.

Kielitaidon osoittaminen

Ammatillisessa koulutuksessa opiskelijan täytyy pystyä opiskelemaan suomeksi. Käytännönläheisissä tutkinnoissa riittää matalampi kielitaito kuin niissä tutkinnoissa, joissa suomen kieli on työväline tai opinnoissa on paljon teoriaa. Tarvittava kielitaito osoitetaan todistuksella tai kielitestissä.

OPVA-opinnot

Ammatillisen koulutuksen aikana voi opiskella opiskeluvalmiuksia tukevia opintoja. Voi opiskella esimerkiksi suomea toisena kielenä, matematiikkaa, tieto- ja viestintätekniikkaa, uraohjausta ja opiskeluvalmiuksia. OPVA-opintoja voi olla enintään puoli vuotta. Ne ovat osa tutkinnon suorittamista.

S2-opetus ja kieliopinnot

Opintoihin kuuluu kieliopintoja. Yleensä maahanmuuttajan on hyvä opiskella suomi toisena kielenä -opintoja, ei suomea äidinkielenä. Jos maahanmuuttaja ei ole aikaisemmin opiskellut ruotsia ja on kohtuutonta aloittaa ruotsin opinnot alusta, voi sen tilalla opiskella myös suomea toisena kielenä. Yleensä vieraana kielenä opiskellaan englantia.

Erityinen tuki

Opiskelijalla on oikeus erityiseen tukeen, jos hän tarvitsee pitkäaikaista ja säännöllistä erityistä oppimisen ja opiskelun tukea. Tavoite on, että opiskelija saavuttaa tutkinnon tai koulutuksen perusteiden mukaisen ammattitaidon ja osaamisen. Erityisestä tuesta tehdään suunnitelma. Heikko kielitaito ei ole erityisen tuen peruste. Myös maahanmuuttaja voi saada erityistä tukea.

Ohjaus

Ohjausta opiskeluun liittyen antavat opettajat, opinto-ohjaajat, uraohjaaja, ammatilliset ohjaajat ja monikulttuurisuuskoordinaattori. Vastuuopettaja laatii opiskelijan kanssa opiskelusuunnitelman ja suunnittelee tukitoimet opiskelun aikana ja osaamisen osoittamisessa. Sosiaali- ja terveysasioissa tukena ovat koulukuraattorit, koulupsykologit, koululääkärit ja kouluterveydenhoitajat.

Tavat osoittaa osaaminen

On hyvä suunnitella opettajan kanssa yhdessä, miten voi osoittaa osaamisen kokeilla ja näytöissä, jos kielitaito vasta kehittyy. Usein voi esimerkiksi täydentää kirjallista osaa puhumalla, käyttää apuna kuvia tai videoita sekä käyttää selkokielisiä materiaaleja, lisätietoja.

Muita koulutusvaihtoehtoja maahanmuuttajille Koulutuskuntayhtymä Tavastiassa

Katso koulutusvaihtoehtoja

Ammattiopisto Tavastia

PL 30, Hattelmalantie 8
13101 Hämeenlinna

Rehtori Heini Kujala
puh. 0400 731 299

Kehitysjohtaja Arto Ruhala
puh. 050 553 3564

Opintotoimisto
puh. 03 658 1900

Ohjauspiste
puh. 03 658 1500

etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

© 2021 Koulutuskuntayhtymä Tavastia