Terveydentila- ja muut vaatimukset

 1. Joissakin koulutuksissa on tarkennettu terveydentilavaatimuksia ja hakijalta voidaan pyytää selvitystä terveydentilastaan aikaisempaa tarkemmin hakuvaiheessa tai koulutuksen aikana. Ammattiopisto Tavastiassa tämä koskee seuraavia tutkintoja:
  – Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
  – Päihdetyön ammattitutkinto
  – Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto
  – Logistiikan perustutkinto, kuljetuspalveluiden osaamisala
  – Yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ammattitutkinto
  – Maarakennusalan ammattitutkinto
 2. Yhteishaussa www.opintopolku.fi hakijaa neuvotaan tarkistamaan näitä aloja koskevat terveydentilavaatimukset hakuvaiheessa. Hakijalta kysytään, onko hänellä terveydellisiä tekijöitä, jotka saattavat olla esteenä opinnoille. Jos hakija vastaa kysymykseen kyllä, hakijalta tullaan valintakoevaiheessa pyytämään lisäselvityksiä. Kaikille valintakokeisiin kutsutuille lähetetään kutsukirjeen mukana myös kysely terveydentilasta, jossa hakija voi itse kertoa mahdollisista terveyteen liittyvistä tekijöistä, joista voidaan keskustella valintakokeisiin liittyvässä haastattelussa.
 3. Terveydentilavaatimukset voi tarkistaa esimerkiksi seuraavalta sivulta:
  Oph.fi
  Opintopolku.fi

Esteenä opiskelijavalinnalle voi olla aikaisempi opintojen peruuttamispäätös

 1. Hakijan on annettava tieto aikaisemmasta opintojen peruuttamispäätöksestä (koskee Tavastiassa sosiaali- ja terveysalaa ja logistiikan kuljettajakoulutusta)
 2. Oppilaitoksella on oikeus pyytää ja saada tietoja toiselta oppilaitokselta tässä asiassa
 3. Hakijoita voidaan pyytää kertomaan, onko opiskeluoikeus aikaisemmin peruutettu
 4. Yhteishaussa www.opintopolku.fi tämä kysytään hakuvaiheessa
 5. Peruuttamispäätöksiä on voitu tehdä 1.1.2012 tai sen jälkeen alkaneissa koulutuksissa

Opiskeluoikeuden peruuttaminen on mahdollista tietyillä aloilla

 1. Ammattiopisto Tavastiassa tämä koskee seuraavia tutkintoja:
  – Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
  – Päihdetyön ammattitutkinto
  – Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto
  – Logistiikan perustutkinto, kuljetuspalveluiden osaamisala
  – Yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ammattitutkinto
  – Maarakennusalan ammattitutkinto
 2. Opiskeluoikeus on mahdollista peruuttaa, jos opiskelija on toistuvasti tai vakavasti vaarantanut toisen henkilön terveyttä tai turvallisuutta ja näin osoittanut ilmeistä soveltumattomuutta alalle tai
 3. On ilmeistä, ettei opiskelija terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään täytä opiskelijaksi ottamisen perusteita tai
 4. Opiskelija on hakuvaiheessa salannut tiedon aikaisemmasta peruuttamispäätöksestä tai
 5. Opiskelija on tuomittu rangaistukseen sukupuolisiveellisyyttä loukkaavasta teosta, seksuaalirikoksesta, törkeästä henkeen tai terveyteen kohdistuneesta rikoksesta taikka vähäistä vakavammasta huumausainerikoksesta ja jos peruuttaminen on tarpeen alaikäisten suojelemiseksi

Opiskelemaan valittu on mahdollista ohjata terveystarkastukseen soveltuvuuden selvittämiseksi

 1. Koskee Tavastiassa sosiaali- ja terveysalaa ja logistiikan kuljettajakoulutusta
 2. Opiskelija voidaan määrätä terveydenhuollon ammattihenkilön suorittamiin tarkastuksiin ja tutkimuksiin, jos terveyden tai toimintakyvyn arviointi sitä edellyttää
 3. Oppilaitos maksaa tarkastuksesta aiheutuneet kulut
 4. Jos opiskelija kieltäytyy, häneltä voidaan pidättää oikeus opiskeluun siihen asti, kunnes hän suostuu tarvittaviin tarkastuksiin

Opiskelemaan valitulta on mahdollista tietyin edellytyksin vaatia rikosrekisteriote sosiaali- ja terveysalalla

 1. Rikosrekisteriote voidaan edellyttää, jos opiskelija toimii olennaisesti alaikäisten parissa (esimerkiksi työssäoppimisjaksolla
 2. Rikosrekisteriotetta ei pyydetä hakuvaiheessa vaan tarvittaessa opintojen aikana
 3. Koskee vain 1.1.2012 tai sen jälkeen aloittaneita sote-alan opiskelijoita
 4. Opiskelija hankkii itse rikosrekisteriotteen
 5. Opiskelija näyttää rikosrekisteriotteen koulutuksen järjestäjälle (oppilaitokselle), ei työssäoppimispaikalle

Huumausainetestaus on mahdollista tietyin edellytyksin

 1. Oppilaitos voi velvoittaa opiskelijaa esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen jos on perustelua aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa tai
 2. opiskelijalla on riippuvuus huumeista ja testaaminen on välttämätöntä ja
 3. opiskelija toimii tehtävissä, jotka tarkoittavat erityistä tarkkuutta, luotettavuutta, harkinta- ja reagointikykyä ja huumeiden vaikutuksen alaisena tai huumeista riippuvaisena toimiminen ko. tehtävissä vakavasti vaarantaa opiskelijan itsensä tai toisen henkeä tai terveyttä tai liikenteen turvallisuutta tai salassapitosäännöksin suojattujen tietojen suojaa tai merkittävästi lisää huumaus- tai lääkeaineiden laittoman kaupan, hallussapidon, käytön tai leviämisen riskiä.
 4. Oppilaitoksella on kirjalliset toimintaohjeet opiskelijoiden päihteiden käytön ehkäisemiseksi ja päihdeongelmiin puuttumiseksi
 5. Hakuvaiheessa ei ole mahdollista määrätä huumausainetesteihin
 6. Kaikkia opiskelijoita tai tiettyä opiskeluryhmää koskevia joukkotestauksia ei ole mahdollista tehdä

Lisätietoja tarvittaessa

Opiskelijapalvelupäällikkö Päivi Kortesniemi
puh. 050 5957 138 paivi.kortesniemi@kktavastia.fi

Linkki opetus- ja kulttuuriministeriön sivulle: aineistot opiskeluun soveltumattomuuteen ratkaisuja (SORA)

Nuorten koulutus

Ammattiopisto Tavastia
PL 30, Hattelmalantie 8,
13101 Hämeenlinna

Rehtori, puh. 0400 731 299
Opintotoimisto, puh. 03 6581 900

etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

© 2017 Koulutuskuntayhtymä Tavastia